O meu Concello  

Aquí atoparas toda a información relativa á contratación de obras, servizos e subministracións que acomete o Concello de Ribadumia ao longo do ano.

Obras

  • Resolución da Alcaldía de Adxudicación

Servizos

  • Informe de valoración do sobre B - SAF
  • Apertura sobre C - SAF
  • Apertura sobre B - SAF
  • Nota aclaratoria prazo de presentación de proposicións expediente contratación de axuda no fogar.
  • Anuncio DOG
  • Anuncio BOP
  • PREGO CLÁUSULAS TÉCNICAS SAF
  • PREGO CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS SAF

Subministracións

Outros

Contratos menores

  • ADXUDICACIÓN OBRA PLAN MARCO 2016