O meu Concello  

Aquí atoparas toda a información relativa á contratación de obras, servizos e subministracións que acomete o Concello de Ribadumia ao longo do ano.

Obras

 • Resolución da Alcaldía de Adxudicación

Servizos

 • Puntuación Sobre C e B SAF
 • Informe de valoración do sobre B - SAF
 • Apertura sobre C - SAF
 • Apertura sobre B - SAF
 • Nota aclaratoria prazo de presentación de proposicións expediente contratación de axuda no fogar.
 • Anuncio DOG
 • Anuncio BOP
 • PREGO CLÁUSULAS TÉCNICAS SAF
 • PREGO CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS SAF

Subministracións

Outros

Contratos menores

 • ADXUDICACIÓN OBRA PLAN MARCO 2016