O meu Concello  

Pleno Municipal

Composición e competencias

 • David J. Castro Mougán (IR) – Persoal, réxime interior, comunicación e relacións institucionais
 • Mª do Pilar Martínez Troncoso (IR) – Contas, economía e Facenda e Promoción económica: agricultura, industria, comercio, emprego e turismo
 • Mª del Mar Moimenta Otero (IR) – Participación e orientación veciñal, eventos e Protección Civil
 • Juan Carlos Esperón Prado (IR) – Deporte e xuventude
 • Mª del Mar Rey Pérez (IR) – Educación e cultura
 • J. Enrique Oubiña Lago (SR) – Obras, servizos e urbanismo e Servizos sociais, 3ª idade e sanidade
 • José Ramón González Lede (PSOE) – Parques e vías, limpeza e medio ambiente
 • Salomé Peña Muñiz (PP)
 • Antonio Bermúdez Varela (PP)
 • Susana Fandiño Vázquez (PP)
 • Antonio Roma Arcos (PP)
 • Luis Serantes Álvarez (PP)
 • Mª Dolores Esperón Feijoo (PP)

 

Xunta de Goberno

Composición

 • David J. Castro Mougán (Alcalde)
 • Mª del Mar Rey Pérez (1ª Tte. Alcalde)
 • José Enrique Oubiña Lago (2º Tte. Alcalde)
 • José Ramón González Lede (3º Tte. Alcalde)
 • Mª do Pilar Martínez Troncoso (4ª Tte. Alcalde)

 

Xunta de Portavoces

Composición

 • David J. Castro Mougán (Alcalde)
 • Mª del Mar Rey Pérez (Independentes por Ribadumia)
 • José Enrique Oubiña Lago (Somos Ribadumia)
 • José Ramón González Lede (PsdeGa-Psoe)
 • Salomé Peña Muñiz (Partido Popular)

Comisións Informativas

Composición

David J. Castro Mougán Mª do Pilar Martínez Troncoso
Mª del Mar Moimenta Otero Mª del Mar Rey Pérez
J. Enrique Oubiña Lago José Ramón González Lede
Salomé Peña Muñiz Susana Fandiño Vázquez
Antonio Roma Arcos Luis Serantes Álvarez
Mª Dolores Esperón Feijoo  
David J. Castro Mougán Mª do Pilar Martínez Troncoso
Mª del Mar Moimenta Otero Mª del Mar Rey Pérez
J. Enrique Oubiña Lago José Ramón González Lede
Salomé Peña Muñiz Susana Fandiño Vázquez
Antonio Roma Arcos Luis Serantes Álvarez
Mª Dolores Esperón Feijoo  
David J. Castro Mougán Juan Carlos Esperón Prado
Mª do Pilar Martínez Troncoso Mª del Mar Moimenta Otero
J. Enrique Oubiña Lago José Ramón González Lede
Salomé Peña Muñiz Susana Fandiño Vázquez
Antonio Roma Arcos Luis Serantes Álvarez
Mª Dolores Esperón Feijoo  
David J. Castro Mougán Juan Carlos Esperón Prado
Mª do Pilar Martínez Troncoso Mª del Mar Moimenta Otero
J. Enrique Oubiña Lago José Ramón González Lede
Salomé Peña Muñiz Susana Fandiño Vázquez
Antonio Roma Arcos Luis Serantes Álvarez
Mª Dolores Esperón Feijoo  
David J. Castro Mougán Mª do Pilar Martínez Troncoso
Mª del Mar Moimenta Otero Mª del Mar Rey Pérez
J. Enrique Oubiña Lago José Ramón González Lede
Salomé Peña Muñiz Susana Fandiño Vázquez
Antonio Roma Arcos Luis Serantes Álvarez
Mª Dolores Esperón Feijoo  
David J. Castro Mougán Mª do Pilar Martínez Troncoso
Mª del Mar Moimenta Otero Mª del Mar Rey Pérez
J. Enrique Oubiña Lago José Ramón González Lede
Salomé Peña Muñiz Susana Fandiño Vázquez
Antonio Roma Arcos Luis Serantes Álvarez
Mª Dolores Esperón Feijoo  
David J. Castro Mougán Juan Carlos Esperón Prado
Mª do Pilar Martínez Troncoso Mª del Mar Moimenta Otero
J. Enrique Oubiña Lago José Ramón González Lede
Salomé Peña Muñiz Susana Fandiño Vázquez
Antonio Roma Arcos Luis Serantes Álvarez
Mª Dolores Esperón Feijoo  
David J. Castro Mougán Mª do Pilar Martínez Troncoso
Mª del Mar Moimenta Otero Mª del Mar Rey Pérez
J. Enrique Oubiña Lago José Ramón González Lede
Salomé Peña Muñiz Susana Fandiño Vázquez
Antonio Roma Arcos Luis Serantes Álvarez
Mª Dolores Esperón Feijoo